Håndverksgruppen AS

Vi er en del av Håndverksgruppen AS som består av landets beste og mest solide malermesterbedrifter.
Vi garanterer høy faglig dyktighet og profesjonelt utført arbeid på våre malere, gulvleggere og flisleggere i Haugesund, både når det gjelder nye og gamle maleteknikker.

 Våre tjenester som utføres av maler og gulvlegger:

 • Innvendig og utvendig malearbeid
 • Malingsfjerning
 • Gulvlegging
 • Tapetsering
 • Høytrykksvasking
 • Fasaderehabilitering
 • Garasje- og parkeringsoppmerking
 • Passiv brannvernbeskyttelse
 • Fugefrie belegg
 • Industribelegg

Det er stor forskjell på å bruke faglærte malere og ufaglært arbeidskraft til oppussing og vedlikehold. Det handler ikke bare om det du ser. Det handler like mye om det du ikke ser som grunnarbeid, materialvalg, håndverket og håndverkeren. Vi samarbeider kun med de beste leverandørene for å sikre best mulig verdi, levetid og miljøeffekt. Vi satser også sterkt på kompetanse- og produktutvikling for å kunne tilby våre kunder det beste til enhver tid.

Et samarbeid gir mange fordeler:

 • Vi består av Norges beste og mest solide malermesterbedrifter.
 • Har tilgjengelighet over hele landet.
 • Benytter kvalitetsprodukter fra de beste leverandørene.
 • Du får en kontaktperson å forholde deg til, selv med landsomfattende oppdrag.
 • Vi er miljøbevisste malermesterbedrifter.
 • Har fokus på kvalitetskontroll; oppfølging, kommunikasjon, service og etterkontroll.
 • Du får full oversikt med en prosjektleder – en pris.

Med fokus på miljø

I en verden der det stilles stadig høyere krav til effektivitet og konkurransen mellom bedrifter blir tøffere, blir miljøet enda viktigere. Det er vanskelig å få troverdighet for kvalitet hvis bygget er nedslitt og mangler vedlikehold. Miljøfokus og vedlikehold skal speile bedriftens visjon og bidra til at medarbeiderne inspireres til å oppfylle ønskede mål. Første bud for kvalitet er profesjonalitet, og Håndverksgruppen AS er landets eneste kjede av malermesterbedrifter som jobber rettet inn mot målgruppen. Mestermerket er vårt kvalitetsstempel og vi maler, tapetserer og legger gulv etter de strenge krav som ligger under kvalitetsstempelet.

Les mer på www.handverksgruppen.com
TIL TOPPEN ⇑

Håndtverksgruppen 800maler AS har byttet navn til Håndverksgruppen AS.