OM RISANGER & SØNN AS

Malermester Risanger & Sønn AS ble etablert i 1912, som viser at Haugalandets befolkning har vist malermesteren tillitt i 106 år! Det har gitt en stabil og strukturert bedrift med et solid omdømme i bransjen. Vi består i dag av 20 malere, 6 gulvleggere, 4 lærlinger og 5 i administrasjonen. Blant de ansatte har vi 4 som er malermester og 4 som har svennebrev. Vi tilbyr løsninger i samsvar med kundens behov og budsjett, både til privat og bedrift. Vårt nedslagsfelt er stort sett Haugalandet. Vår bedrift er tilsluttet  Maler– og byggtapetsermestrenes Landsforbund . Dette betyr at du som kunde kan benytte deg av en egen klage- og garantiordning dersom du ikke er fornøyd med arbeidet som utføres. Les mer om hvordan garantiordningen sikrer deg som kunde!

Vi er en lokal malermester i Haugesund som leverer tjenester innen blant annet :

 • maling
 • tapetsering
 • gulvlegging
 • våtrom
 • vinyl og linoleum
 • tepper og teppeflis

Vi utfører jobber for privat, industri, kommune, forsikring og næring:

 • servicejobber
 • rehabilitering
 • oppussing
 • nybygg
 • leilighetsprosjekter

Din lokale malermester er medlem av organisasjonene under:

 

Malermester:
Risanger & Sønn as er en mesterbrevbedrift og er underlagt de nødvendige kvalifikasjonskrav. “Malermester” er en lovbeskyttet tittel, se mer på www.mesterbrevnemnda.no. Det er kun mestere med betalt årskontingent som har lov til å bruke merke og tittel. Du kan be om å få se mesterkortet for inneværende år, eller du kan sjekke vedkommende opp på mesterregisteret.  Det å utdanne seg til maler tar minimum 4 år, hvor den praktiske opplæringen foregår i et malerfirma. For å få svennebrev må du etter endt lærlingetid bestå en ukes lang praktisk prøve. For å bli malermester må du ha svennebrev. Mesterutdanningen består av yrkesteori, jus, markedsføring og økonomi. De fleste velger å ta denne utdanningen over to år gjennom folkeuniversitetet. Bestått eksamen gir deg rett til å bruke tittelen mester. Med andre ord, fra man starter som lærling til man er ferdig utdannet malermester, tar det vanligvis seks år! Hos oss i Risanger & Sønn har vi 4 ansatte som er malermester i Haugesund.

HMS System
Vårt satsningsarbeid rundt helse og sykefravær har gjort seg godt bemerket både i nærmiljø og i fagmiljø. Vi jobber aktivt, og ikke minst proaktivt, for å verne våre ansatte mot langtidsplager og yrkesskader så godt det lar seg gjøre. Vårt HMS system er godt implementert i ledelsen og blir brukt både på private – og industriprosjekter.

Reklamasjon
Vi er så heldig at vi får lite reklamasjon. Men vi er bare mennesker og feil kan skje. Har du opplevd at du har fått en vare som ikke står til dine forventninger?  Les mer om dine garantier og kontakt Sjur Risanger,  slik at vi kan se på en løsning til forbedring for deg/dere.

For å være en del av Håndverksgruppen AS må du være malermester.

– i tillegg har vi forsikringsarbeid for IF via Håndverksgruppen AS og forskjellige rammeavtaler. Vi er medlemsbedrift i Håndverksgruppen AS. De er en landsdekkende kjede av Norges mest solide malermester-bedrifter. Håndverksgruppen AS løser omfattende prosjekter for bedrifter over hele landet som skal gjennom en omprofilering eller oppussing.