Miljøfyrtårn

Vi er den første malermester-bedriften i nord-Rogaland som er Miljøfyrtårn-sertifisert.
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
I 2013 hadde vi en høytidelig markering av vår sertifisering for å være bli Miljøfyrtårn, med overrekkelse av diplom fra Ordfører Petter Steen Jr., sammen med alle de ansatte og Klimaalliansen Haugaland (tidl. Grønn Hverdag).

Som sertifisert Miljøfyrtårn må vi ha tilpassede bransjekrav innen blant annet:

 • Hms
 • Kvalitetssikring
 • Innkjøp
 • Energibruk
 • Transport
 • Avfall
 • Utslipp
 • Arbeidsmiljø
 • Tett samarbeid med kunder, leverandører og samarbeidspartnere

Hvorfor tok vi miljøsteget og ble Miljøfyrtårn?
logo Miljøfyrtårn
Ved stadig høyere krav til effektivitet og konkurransen mellom bedriftene blir tøffere, blir miljøet enda viktigere. Det er vanskelig å få troverdighet for kvalitet på arbeidet malerne og gulvleggerne utfører, hvis driften i firmaet mangler en gjennomtenkt visjon for sin egen bedrift og ansatte.Vår styrke i markedet er å være en seriøs bedrift og Miljøfyrtårn var et riktig valg for oss for å posisjonere vårt merkenavn i tillegg til at det gir et konkurransefortrinn i offentlige og private anbud.

Det var viktig for oss å vise samfunnsansvar. Gjennom Miljøfyrtårn fikk vi mulighet til å dokumentere miljøinnsatsen, og vi satte oss noen mål:

 • Bidra til å fremme god helse og forebygge sykefravær
 • I størst mulig grad bruke produkter som ikke belaster det ytre miljøet

Være mer bærekraftige i den daglige driften innenfor:

 • Energibruk
 • Transport
 • Håndtering av avfall og utslipp

Noen av våre miljøbidrag: 

 • Behandler malingsavfall og andre kjemiske stoffer etter forskriftene
 • Bruker gjenvinningsmetoden i returordningen Tomt & Tørt
 • Resterende avfall blir levert til Miljøservice Vest AS på Avaldsnes
 • Kildesortering på papp, papir og plast
 • Som eneste i nord-Rogaland: Vi har en egen returstasjon på lageret for rester av kapp fra gulvbelegg
 • Egen container for returavfall blir behandlet av Haugaland Gjenvinning
 • 30 diesel yrkesbiler av nyere årsmodell
 • Ansatte fyller opp bilen med materiell. Dette minimerer kjøring og skåner miljøet for utslipp og slitasje. Ved større prosjekter har vi ”kompiskjøring”
 • Vi samarbeid godt med Flugger Farve og Farveringen.
 • Varebestilling gjøres i store kvantum
 • Koordinerer innkjøp og stiller miljøkrav til leverandører av varer og tjenester

Vi i Risanger & Sønn er stolte over å ha blitt sertifisert Miljøfyrtårn. Ved å sette miljø på agendaen håper vi å motivere og stimulere andre firmaer til å gjøre som oss.