Sparkling og pussing

Sparkling utføres både manuelt og maskinelt. Maskinell sparkling gir en effektiv drift, og sparer våre ansattes for mange tunge løft. Vi benytter alt fra tradisjonell sprøytesparkel utstyr til grovt utstyr for betongsparkling av store flater.

Til sliping benyttes Flex slipere med støvavsug for et godt og effektivt resultat.