Ny 2014 FLEX Giraffe® GE 5 R

For pent og effektivt resultat bruker vi FLEX Giraffe® GE 5 R

For pent og effektivt resultat bruker vi FLEX Giraffe® GE 5 R. Mere sliping i løpet av kortere tid: Giraff gjør bearbeiding av store flater ikke bare merkelig lettere – men det spares også inn mye tid og sørger for høy effektivitet.